September 6, 2019

סקראם ואג’ייל: מה כל כך מלחיץ בגישות פיתוח זריזות?

בעשור האחרון אנו נתקלים יותר ויותר בגישות חדשות להתנהלות בפיתוח טכנולוגי, כשהדגש הוא הגאה מהירה ואיכותית לשוק תוך גמישות לשינויים. עקרונית, מדובר בדרך כלל על מתודות המיוחסות לתחום הנדסת התוכנה, אך לא בהכרח, שכן מדובר […]
Accessibility