December 11, 2019

מיהו מאמן אג’ייל ומה התפקיד שלו בארגון?

מיהו האג’ייל קואצ’ ומה תפקידו בארגון? אז לפני הכל, כמה מילים על אג’ייל בהיבט של ארגונים ושינויים: בשנים האחרונות עולם ניהול הפרויקטים, התהליכים והניהול בכלל, בעיקר בתחום ההייטק,  עובר מהפיכה והתפתחות תפיסתית.  האג’ייל בעולם התוכנה […]
Accessibility