December 23, 2019

האם תשתית סקראם ועולם האג’ייל ידידותי לאוטיזם?

האם תשתית סקראם ועולם האג’ייל ידידותי לאוטיזם? מתודולוגיות אג’ייליות הן בעלות חשיבות רבה בעסקי IT  (טכנולוגיית מידע). חשיבותן תורמת להאצת הייצור, ניתוח מהיר של תהליכים, וביצוע שינויים נדרשים בצורה מהירה ואיכותית. עם זאת, במהותה, מתודולוגיית […]
Accessibility